Sıkça Sorulan Sorular

Karakoldan / Savcılıktan Çağırıldım. Avukatla anlaşmam gerekir mi?

Kanunun belirlediği haller dışında şüphelinin bir müdafi yardımından faydalanması tamamen inisiyatife kalmış bir durumdur. Ceza yargılamasının nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan bizce en önemli süje olan şüpheli veya sanıkların haklarını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu m.147/1-c’de; şüpheli veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde müdafi seçme hakkının bulunduğu ve avukatın hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorguda hazır bulunabileceği hususlarının şüpheli veya sanığa bildirileceği, şüpheli veya sanığın müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediğinde baro tarafından şüpheli veya sanığa müdafi tayin edileceği öngörülmüştür.

CMK m.149’da, şüpheli veya sanığın soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında müdafiin yardımından faydalanabileceği, avukatın soruşturma ve kovuşturmanın aşamalarında şüpheli veya sanıkla görüşüp yanında bulunabileceği, avukatın şüpheli veya sanığa yardımda bulunma hakkının engellenemeyeceği ve kısıtlanamayacağı ifade edilmektedir.

Ancak bilinmelidir ki, şüpheli sıfatıyla ifadenizin alınması için çağrıldıysanız ve üzerinize itham olunan suçun alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardansa ya kendinizin bir müdafi seçmesi gerekmekte ya da baronun tayin ettiği bir avukat eşliğinde ifadenizin alınması gerekmektedir. Bu husus, kovuşturma aşaması yani hakkınızda dava açıldıktan sonra da geçerlidir. 

Özetle, kişinin kanunları ve uygulamayı bilerek kendini sağlıklı savunabilmesi için herhangi bir avukattan yardım alması gerektiği kanaatindeyiz.