Kadromuz

Av. Mustafa Kemal DURAK

Yönetici Ortak

Üyelikleri:

 • Ankara Barosu – Kamu İhale Uzmanları Derneği – İnşaat Mühendisleri Odası

Diller:

 • İngilizce, Fransızca, Türkçe

Çalışma Alanları:

 • Kamu İhale Hukuku
 • İnşaat ve İmar Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • Proje Finansmanı 
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Şirketler Hukuku
 • Birleşme & Devralma
 • Enerji Hukuku

Eğitim:

 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği   
 • HEC Paris School Of Management Master of Business Administration (MBA)
 • Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 

Yatırım, taahhüt ve proje finansmanı konularının her boyutuyla ilgili kamu ve özel sektörde geçmiş 15 yılı aşkın hukuki deneyimin yanı sıra İnşaat Mühendisi ve MBA unvanlarına sahiptir. Özellikle kamu ihale ve sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri (yerli ve yabancı FIDIC vb. EPC sözleşmeleri), kamu-özel-işbirliği, proje finansmanı vb. konularda kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. 

Altyapı ve üstyapı inşaat ve işletmeciliği, enerji, hizmet, bilişim vb. sektörlerde önde gelen yerli ve yabancı birçok şirkete avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti vermiş olup bunlar haricinde de Türk menşeli şirketlerin yurtdışında, yabancı şirketlerin Türkiye’de yaptıkları yatırımlar, iş ortaklıkları, üstlendikleri taahhütlerle ilgili olarak iş geliştirme faaliyetleri dahil her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktadır.