Haberler / Duyurular

Rekabet Kurumu Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik

18 Mart 2022 Tarihinde yayınlanan yönetmelik ile 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin kaldırılan 9. maddesinin üçüncü fıkrası şu şekildeydi:

MADDE 9 – …

(3) Soruşturmanın en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği bakımından devam ettiği hallerde, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmez.

Bu değişiklik, Kurumla uzlaşan teşebbüsleri, uzlaşmaya yanaşmayan teşebbüs veya teşebbüs birliği nedeniyle, uzaması veya en azından uzlaşmaya göre daha uzun sürmesi kaçınılmaz olan soruşturma aşamasının sonuna kadar bekleme külfetinden kurtarması, uzlaşma isteyen tarafın ticari belirsizlik yaşamasının önüne geçilmesi, böylelikle uzlaşma mekanizmasının etkinliğine olumlu yönde önemli bir katkı sağlanması bakımından değerli bir anlayış değişikliğini ortaya koymaktadır.

Anılan Yönetmelik değişikliği 18/3/2022 tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik Yönetmeliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-13.htm