Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirleniyor ?

Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukat, karşılıksız hukuki yardımda bulunamaz.

Bunun yanında, Avukatlık ücreti iki şekilde belirlenebilir;

1. Taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbest bir şekilde düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin ise %25 ‘ni aşamaz.

 

2. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki dava konusu değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

 

Ücret, avukatlık sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olarak belirlenmiştir. Taraflarca serbestçe kararlaştırılan ve avukatlık sözleşmesine dercedilen avukatlık ücretinin alt sınırı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, üst sınırı ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda belirlenen tavandır.

Avukatlık sözleşmesi, kural olarak, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen vekâlet akdinin özel bir örneğini teşkil ettiğinden, avukatlık sözleşmesinde iş sonucunun taahhüt edilmesi mümkün değildir. Zira o zaman avukatlık sözleşmesi bir vekâlet akdi değil, bir istisna (eser) sözleşmesi olur. Hatta öyle ki avukatlık sözleşmesinde iş sonucunun taahhüt edilmesi, avukatın müvekkiline karşı dürüst ve reklam yasağına uygun davranma yükümlülüklerine aykırılık teşkil eder. Dolayısıyla avukat, sağlanan hukuki yardımla elde edilen neticeden bağımsız olarak her zaman avukatlık ücretine hak kazanır.