Faaliyet Alanlarımız

Kamu İhale Hukuku

NORMART Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, bünyesinde bulundurduğu Kamu İhale Uzmanı unvanına sahip hukukçu ve mühendis danışmanlardan müteşekkil kadrosuyla, güncel ihale ve sözleşme mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu (KİK), Danıştay, Yargıtay, Yüksek Fen Kurulu (YFK), Sayıştay kararlarını takip ederek kendisini sürekli güncel tutmak suretiyle kamu ihaleleri ve kamu ihale sözleşmeleri alanında müvekkillerine kapsamlı bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihalelerde veya bu Kanuna göre ihale edilip 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince akdedilen sözleşmelerde bir hak kaybı ve zarara uğradığını düşünen tüm gerçek ve tüzel kişilerin KİK, YFK gibi idarelere yapacakları başvurularda ve idari yargı yahut adli yargı mercileri nezdinde açacakları davalarda uzman ekibimizle her aşamada danışmanlık veya avukatlık ihtiyaçlarını karşılamaktayız.