Haberler / Duyurular

Ofisimiz ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Konferans

Ofisimiz ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği işbirliğinde TürkMMMB üyelerine özel olarak 23 Aralık 2021, Perşembe günü "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Yapım Sözleşmeleri" konulu bir webinar düzenlenmiştir.

Ofisimiz kurucu ortaklarından Hukukçu - İnşaat Mühendisi - E. Kamu İhale Uzmanı olan Av. Mustafa Kemal DURAK tarafından gerçekleştirilen sunumda; "İşin Yürütülmesi", "İşin Kabulü-Feshi/Tasfiyesi" ve "Anlaşmazlıkların Çözümü" başlıkları altında uygulamada yaşanmakta olan sorunlar ve çözüm yöntemleri değerlendirilmiştir.

TürkMMMB duyurusu için bkz:

https://www.tmmmb.org.tr/p/138/4735-sayili-kamu-ihale-sozlesmeleri-kanunu-kapsaminda-yapim-sozlesmeleri-webinar?ptype=blog