Makaleler

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Kamu Alımları Platformu `na Kaydı

1 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler uyarınca, ihale dokümanlarının basılı ortamda idarelerden ücret ödenerek satın alınması uygulaması kaldırılmış, dokümanların EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bunun sonucunda, yabancı istekliler, yanına EKAP’a kayıtlı Türk ortak almadan tek başına ihaleye katılmak isterse, bunların da EKAP’a kayıtlı olmaları zorunlu hale gelmiştir.

Bu çerçevede, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Kimlik Numaraları veya vergi kimlik numaraları kullanılmak suretiyle kimlik doğrulama işlemleri yapılarak EKAP’a kayıt işlemi gerçekleştirilmekte ve Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında protokol düzenlemektedir.

19.06.2001 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde bankacılık, finansal kiralama ve sigortacılık gibi işlemleri gerçekleştirecek olan kişi ve kurumların, işlemlere taraf olanların vergi kimlik numaralarını tespit edip kullanacakları düzenlenmesine; 31.10.2006 tarihli ve 2006/1 sayılı Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi’nde ise, Türkiye’de vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti bulunmayan yabancı gerçek ve tüzel kişilere talepleri halinde potansiyel vergi kimlik numarası verilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.

Bu çerçevede, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesinde belirtilen belgelerin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olanlarını ihale uygulama yönetmeliklerinin belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelerine uygun olarak sunmaları halinde yabancı kimlik numarası veya potansiyel vergi kimlik numarası kullanılmak suretiyle kimlik doğrulanması yapılarak EKAP’a kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmeleri mümkündür. 

 

Detaylı Bilgi İçin: