Makaleler

01.04.2022 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun değişikliği ne getiriyor:

Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar tüketici lehine olacak şekilde değiştirilmekte ve Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu hale getirilmektedir.
Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümlerinin uygulanması, böylece tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi mümkün hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılması öngörülmektedir.
Tarafların İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu hale getirilmektedir.
Bunlarla sınırlı kalmamak üzere;
• Yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama getirilmesi
• Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin düzenlemeler
• Devre mülklere ilişkin düzenlemeler
• Yenilenmiş ürünlere ilişkin düzenlemeler
• Tüketici hakem heyetlerine başvurular
• İdari para cezalarının yeniden düzenlenmesi
• Ön ödemeli devre tatil sözleşmesinin yasaklanması
gibi konularda önemli değişiklikler yapılmıştır.
Kanun değişikliği metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-17.htm linkinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

Normart Hukuk ve Danışmanlık